Knut Malmberg A/S tilbyr tjenester innenfor de fleste områder og med kvalifiserte og sertifiserte rørleggere.

Av arbeidsoppgaver kan vi blandt annet tilby tjenester innenfor følgende områder:
• Vanlig vvs-arbeider
• Industrirørlegging
• Sprinkel service og ny anlegg
• Trykkluftanlegg
• Sveiser
• Varmearbeider
• Varmeanlegg- installasjon, service, rehabilitering
• Jordvarme og varmepumper
• Energibrønner
• Kjøleanlegg- intallasjon, service, rehabilitering
• Totalrehabilitering av våtrom
• Avløpsanlegg, som f.eks pumpestasjoner, renseanlegg, separat avløpsanlegg og naturbaserte avløpsanlegg
• Gassanlegg for boligfelt og eneboliger
• Oljeservice
• Hytteutstyr
• Svømmebasseng-/utstyr
• Oljetanker/oljeutskillere
• VA-anlegg/stikkledninger

Våre ressurser vedrørende mannskap, komperanse og utstyr

• Prosjekteringsavdeling med Mesterbrev
• Sveiser med fagbrev
• Rørleggere med fagbrev
• Sertifikat varmearbeider
• Sertifikat varmeanlegg
• Sertifikat for sprinkel service og installasjon

Mye av vår virksomhet krever et bruke av ulike verktøy og utstyr som har gitt oss en omfattende verktøypark og utstyrspark

Under følger en oversikt over noe av det spesialutstyret vi besitter:
• Frysemaskiner
• Tineutstyr
• Anboringsutstyr for hovedvannledninger
• No Tap. Anboringsutstyr for varme/kjøle og vannledninger under drift
• Avfuktingsmaskin
• Lodd eog sveiseutstyr
• Gjengemaskiner
• Rørbøye utstyr
• Mannesmann pressverktøy