Prosjektavdeling

Av arbeidsoppgaver kan vi blandt annet tilby tjenester innenfor følgende områder:
• Vanlig vvs-arbeider
• Industrirørlegging
• Sprinkel service og ny anlegg
• Trykkluftanlegg
• Sveiser
• Varmearbeider
• Varmeanlegg- installasjon, service, rehabilitering
• Jordvarme og varmepumper
• Energibrønner
• Kjøleanlegg- intallasjon, service, rehabilitering
• Totalrehabilitering av våtrom
• Avløpsanlegg, som f.eks pumpestasjoner, renseanlegg, separat avløpsanlegg og naturbaserte avløpsanlegg
• Gassanlegg for boligfelt og eneboliger
• Oljeservice
• Hytteutstyr
• Svømmebasseng-/utstyr
• Oljetanker/oljeutskillere
• VA-anlegg/stikkledninger

Øyer helsehus

Maxbo Gran

Nordbyen Omsorgssenter

Lena Maskin Gran

Lefdal Hamar

Fagskolen Gjøvik

Innlandet Sykehus Reinsvoll

Bilia Gjøvik

Politiets Data og Materialltjeneste

Byggmakker Raufoss

Lundstein Skole

Kallerud Arena

NTNU N-bygget

Lena Ungdomsskole

Kolbu Skole

Vestrumenga Barnehage

Rena Leir

Bilia Hamar

Østre Toten Avlastningsbolig

Hadeland Bilglass

Gjøvik Brannstasjon